IVA norrbotten

IVA är ett samverkansprojekt mellan 12 folkhögskolor i Norr och Västerbotten som medfinansieras av ESF (Europeiska socialfonden). Projektet ägs av Sunderby folkhögskola. Syftet är att underlätta för unga långtidsarbetslösa, personer med funktionshinder, utlandsfödda eller personer som är eller har varit sjukskrivna under en lång period att komma närmare arbetsmarknaden. Till projektsidan»

IVA norrbotten