Konstskola på nätet  - Elevutställningar

Bild från elevutställningen konst fortsättning vt 2016 - Annica Wallenius
Bild från elevutställningen konst fortsättning vt 2016 - Annica Wallenius

Utställning 2017

Elevutställning Konst Grund vt2017 av:
Amanda Rossing, Anna Engelsen, Anna Olsson, Ann-Christin Myrberg, Anneli Lundell Gessle, Christina Fröjdlund, Eva-Lotta Wilhelmsson, Evelina Andersson, Gunilla Sandberg, Gunilla Tuvin, Jackie Sjöberg Olsson, Kerstin Fransson, Kristina Järvinen, Kristina Norén, Lena Ros, Natalia Forsgren, Sofia Björklund, Sonja Toomingas och Ulrika Ryder.

Elevutställning Konst Grund vt 2017: Till bilderna»
 

Elevutställning Konst Forts vt2017 av:
Aminah Johansson, Bosse Capaldi, Charlotte Kedegård, Erica Fransson, Helena Knuuti, Ingegerd Kvist Berggren, Lotta Hellström, MAneka Ghosh, Monia Munter, Sofia Lundgren och UllaCarin Lindström Ahlén.

Elevutställning Konst Forts vt 2017: Till bilderna»
 

Utställning 2016

Elevutställning Konst Grund ht 2016 av:
Elisabeth Amcoff, Annica Blomstrand, Carmen Bosse-Michaelsen, Bo Capaldi, Linda, Erica Fransson, Maneka Ghosh, Lotta Hellström, Sanna Henricsson, Aminah Johansson, Julia Karlsson, Helena Knuuti, Ingegerd Kvist Berggren, UllaCarin Lindström, Sofia Lundgren, Cecilia Malmberg, Monia Munter, Kristin Nilsson, Elin Renklint, Esragh Taratniya, Nuru Tindwa Ahokas och Yvonne Vesterman

Elevutställning Konst Grund ht 2016: Till bilderna»
 

Elevutställning Konst Forts ht 2016 av: 
Catharina Andersson, Christina Danielsson, Ida Nissle, Kari Oustad Näslund, Karin Spade, Karina Nilsson, Katarina Hofvenschiöld, Maria Carlsson, Petra Millfors, och Sara Haugli

Elevutställning Konst Forts ht 2016: Till bilderna»

Elevutställning Konst Grund vt 2016 av: Adrian Bursell, Andreas Agebro, Annica Wallenius, Catharina Andersson, Christina Danielsson, Desirée Falk, Eva Rensfeldt, Johanna Faye Wevle, Katarina Hofvenschiold, Linda Fagermar, Maarit Helander, Malin Antonsson, Maria Carlsson, Maria Landin, Tuve Nissen, Ulf Salomonsson, Zahra Medzeta

Elevutställning Konst Grund vt 2016:  Till bilderna»

 

Elevutställning Konst Forts vt 2016 av:

Carina Ärletun, Caroline Wiles, Elisabeth Svensson, Evalotta Giusti Bardel, Louise Wallgren, Mari Roel, Sofia Andersson, Sofia Lindblom, Stefan Gustafsson, Veronika Nilsson, Åsa Åkerblom
Elevutställning Konst Forts vt 2016: Till bilderna»

 

Utställning 2015

Elevutställning Konst Grund ht 2015 av:

Caitlin Mooney, Carina Ärletun, Christoffer Strand, Elisabeth Svensson, Karina Nilsson, Louise Wallgren, Micaela Annas, Sofia Andersson, Sofia Lindblom, Stefan Gustafsson, Ulla Holm, Veronika Nilsson, Ylva Andersson, Åsa Åkerblom

Elevutställning Konst Grund ht 2015. Till bilderna»
 

Elevutställning Konst Fortsättning ht 2015 av: Caroline Hammarlund, Caroline Johansson, Elin von Malmborg, Eva Josefsson, Gisela Sjöström, Helén Kronholm, Joakim Englander, Miriam Pinter, Samuel Junes, Susanne Westberg
Elevutställning Konst Forts ht 2015. Till bilderna»
 

Elevutställning Konst Grund vt 2015 av: Anna Örn, Helen Wennberg, Yvonne Joneklint, Miriam Pinter, Helén Kronholm, Caroline Johanson, Gunilla Hejll Thorsell, Sofia Berthsjö Svensson, Ida Nissle, Ida Sahlberg, Linn Malmsten, Louise Brisard, Simon Carlquist, Samuel Junes, Helena Carlsson, Nina Warglycke, Catrin Leo och Angelica Eriksson
 

Elevutställning Konst Grund vt 2015. Till bilderna»
 

Elevutställning Konst Forts vt 2015 av Camilla Gustafsson Emanuelsson, Cecilia Sibeck Vedberg, Elisabeth Ström, Elizabeth Carlsson, Eva Charlotte Hermansson, Ewa Kvillemo, Frida Nilsson, Jenny Möre, Linn Bjureberg, Mercedesz Farkas, Moa Sandblad och Veronica Näslund.

Elevutställning Konst Forts vt 2015. Till bilderna»

Tidigare elevutställningar

2014

Konst Grund vt 2014. Till bilderna»

Konst Forts vt 2014. Till bilderna»

 Konst Grund  ht 2014
Till bilderna»

Elevutställning Konst Forts ht 2014. Till bilderna»