Konstskola på nätet -  distanskurs

Bilder från  elevutställningarna»

Grundkurs – distans


Kursansvariga:
Nina Hedman och Pär Bäckström

Kontaktperson:
Nina Hedman
E-post: nina.hedman@kiruna.fhsk.se

Kursen bedrivs på halvfart (dvs 20 timmar/vecka) och berättigar till studiemedel.
Studiefinansiering: http://www.csn.se/komv-folkh-gymn

Innehåll

Utbildningens syfte är att ge dig grundläggande kunskaper i teckning och akvarell samt utveckla din förmåga att arbeta självständigt med konstnärliga uttryck. Utbildningen ska skapa förutsättningar för en vidareutveckling inom bild och form och förse dig med de kunskaper som är nödvändiga för studier på högre nivå.

Att lära sig teckna och måla sker bäst med praktiska laborationer och regelbunden träning. Därför får du varje vecka övningar som läraren kommenterar individuellt. Kommentarerna är teknikinriktade med förslag på fortsatta övningar och studier.

Dina studier kommer bedrivas genom ett gemensamt kursforum samt en personlig blogg i kursplattformen där all kommunikation inom kursen sker.

 

Fortsättningskurs – distans


Kursansvariga:
Pär Bäckström och Nina Hedman

Kontaktperson:
Pär Bäckström
E-post: par.backstrom@kiruna.fhsk.se

Kursen bedrivs på halvfart (dvs 20 timmar/vecka) och berättigar till studiemedel.
Studiefinansiering: http://www.csn.se/komv-folkh-gymn 

Observera att du måste söka fortsättningskursen även om du för närvarande går grundkurs – distans.

Innehåll

Du som gått grundkurs – distans eller har motsvarande kunskaper från liknande utbildningar kan ansöka till vår fortsättningskurs som går djupare in i bildkonstens mysterier.

I denna kurs arbetar du med teckning och akryl, återupptar kontakten med perspektiv-, kompositions- och färglära samt orienterar dig i konsthistoria och bildanalys.

Upplägget är som i grundkurs – distans, uppgiftsbaserat och teknikinriktat med bundna uppgifter veckovis. Sista uppgiften utgår från ett givet tema som du tolkar i mediet akryl.

Under denna fördjupningstermin kommer du att vidareutveckla ditt tekniska kunnande inom konst, främst i teckning och akryl.

Ansök online:
Ansök här» Konstskola Grund -distans, Ht-18. Ansökan öppnar 12 februari

Ansök här» Konstskola Fortsättning – distans, Ht-18. Ansökan öppnar 12 februari

Våra kurser
Detta gäller för båda kurserna

Elevavgift: Ingen avgift, däremot kostnader för kurslitteratur och material.
Kursstart: 13 augusti 2018
Kurslängd: 21 veckor (Avslut: 4 januari 2019)

Ansökningsperiod:
Ansökan öppen från 12 februari

Antagningen är baserad på turordning efter ansökningsdatum. Besked om du antagits meddelas efter 17 juni.

Ansökan görs separat till respektive kurs och avser alltid närmast kommande kursomgång.

Observera att du måste söka fortsättningskursen även om du för närvarande går grundkurs – distans.

Kontaktinformation:
Malmfältensfolkhögskola,
Campingvägen 3, 981 35 Kiruna
E-post: malmfaltens@kiruna.fhsk.se
Tel. expedition: 0980/67500

Obs! elevförsäkringen täcker  inte de som läser på distans.

Konsteleverna ställer ut